UnderJordiskaHus_3

Betyg: 10 av 10.

Nedan Skiss visar ett exempel på ByggLosvRiting inkl Situations Plan.

Jag har skapat 3st Sidor om UnderJordiskaHus på min Webbsida, se Länkar här nedanför.

https://urminnestider.se/underjordiskahus_1

https://urminnestider.se/underjordiskahus_2

https://urminnestider.se/underjordiskahus_3


Då jag själv planerar att Bygga ett UnderJordisktHus, så tänker jag samla information om detta på denna sida. Jag kommer även att när jag själv påbörjar mitt bygge att skapa en egen sida för Just det ‘Projektet’. Men då jag finner det så oerhört ‘Speciellt’ så vill jag dela med mig till andra om detta. Sidan blir mestadels på Engelska, då det är där den mesta informationen finns om detta. En blir väldigt ‘Begränsad’ ifall en endast skulle söka Vetskap om detta på Svenska, och därmed missa det mesta.

Fråga: Varför bygga UnderJordisktHus?

Svar: Därför att det är Super-Billigt att Bygga, Superbilligt att bo i, Super-hälsosamt att bo i, Det är att bygga med Moder-Jord och Naturen, hållbart och dessutom Otroligt Vackert! Det krävs ‘INGEN UPPVÄRMNING’ på Vintern och ingen Kylning på Sommaren!!! Kan det bli bättre än så, speciellt i kallare klimat. Inga Fler Extrema EL Räkningar, där kan vi prata ‘Klimat Smart’ Hmmm sannerligen! Endast Hushålls EL från ex Micro VattenKraft eller SoL Ljus, Mindre Vindsnurror räcker för Hushålls El, och tanken är ju att bli mer sparsam med hur mycket EL en Nyttjar, och minska ned på sådant som drar stora mängder energi.

Så det finns 3 sätt att bygga UnderJordiskaHus på, ett är att helt Gräva ned Huset i Marken och sedan täcka över som en Jordkällare och lämna öppet endast i Söderläge! Alternativt bygga det uppe på marken och fylla massor runtom Huset, eller göra en kombination av dessa Två. Ju fler sidor som har massor kring sig, desto bättre isolering erhålls. Men för att få in ‘Ljus’ Så brukar ofta Södersidan lämnas öppen för massor med Fönster, det finns ju givetvis alternativ för detta med Fönster även på 2 Sidor om Huset eller alla sidor. Huset byggs så att Taket sticker ut Rejält från alla sidor för att hålla Regnvatten bort från Huset, samt att massorna har en Lutning ifrån Huset, så att Regnvattnet får en Naturlig avrinning. Det är inte att rekommendera att bygga in Huset i en befintlig Kulle, därför att vattnet från kullen, rinner då rakt ned emot Huset Grund. Så mycket bättre då att bygga huset på toppen av en Kulle om möjligt, så sker en naturlig avrinning på alla sidor av Regn Vatten. Till detta Tillkommer då att Taket som ska fungera som ett ‘Paraply’ Runtom hela Huset. Detta tak ska då sticka ut ‘Rejält’ Från alla sidor. Materialet till Bygget ska så gott det går komma från Platsen där det byggs, detta bidrar då starkt till att hålla ned Kostnaderna och är dessutom miljövänligt, då så få transporter kommer att behövas.

Betyg: 10 av 10.

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin in a Severe Thunderstorm | OFF GRID. Watch Video Below. Youtube Channel: My Self Reliance Shawn James.

https://www.youtube.com/watch?v=XVetaDPctfc

Charred & Oiled Wood for House Foundation

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin in a Severe Thunderstorm | OFF GRID. Watch Video Below. Youtube Channel: My Self Reliance Shawn James.

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin in a Severe Thunderstorm | OFF GRID. Watch Video Below. Youtube Channel: My Self Reliance Shawn James. OFF GRID Wilderness LOG CABIN Build | Yakisugi Wood Foundation and Root Cellar.

https://www.youtube.com/watch?v=2JsapQ7Kcs8

https://www.youtube.com/watch?v=XVetaDPctfc

PAHS principles = Passive annual heat storage principles in earth sheltered housing.

Passive Annual Heat Storage: Improving the Design of Earth Shelters (2013 Revision) Pocketbok – 17 November 2013

Engelska utgåvan av John Hait (Författare).

Still the World’s Most Advanced Text on Earth Sheltering and Passive Solar Design!

Passive Annual Heat Storage (PAHS) is a method of collecting heat in the summertime, by cooling the home naturally, storing it in the earth naturally, then returning the heat to the home in the winter. It includes extensive use of natural heat flow methods and the arrangement of building materials to direct heat from wherever you get it to wherever you want it, all without using machinery to make it work. With the rising cost of energy, all home builders should become familiar with basic PAHS principles.

The goal of Passive Annual Heat Storage is to provide a method of placing building materials and organizing construction so the comfortable environments produced are continuously pleasant. The resulting subterranean home interiors are balanced with the natural environment and are able to extract all of their energy needs from their surroundings without using any commercial energy sources. Thus, there is no longer any need for using mechanical devices or causing any disruption in global ecosystems.

Build a home that naturally stays warm in the winter and cool in the summer!

Build for Strength (From the Link above here)

Any structure should be built to withstand the worst possible conditions that can be anticipated. Let’s suppose, for example, that March finds a four-foot snow accumulation on a 6″-thick sod roof. Then a warm spring rain pours for two days, the snow compresses, and the sod becomes soaked. Under such a circumstance, we estimated that the roof load on our home could approach 120pounds persquarefoot. So normal framing, which is designed to handle only 40 pounds per square foot, wouldn’t come near doing the trick. Our alternatives were to go with a reinforced concrete roof (an option not especially suited to the owner-builder on a low budget) or a heavy post-and-beam framework combined with a plank-and-beam roof.

And the roofing system we chose has turned out to be incredibly strong. The planking is 2 X 6 hemlock (a particularly sturdy wood) on full-sized 4 X 8 hemlock rafters spaced on 32″ centers. The rafters, in turn, are carried by three massive 10 X 10, 30-foot-long barn beams. These megalithic timbers are, themselves, well supported by 8 X 8 and 10 X 10 posts.

Span is very important, and I tend to build overcautiously in this regard. For example, our 18-foot-long 4 X 8’s are supported at each end and in the middle, for a span of about 8 feet. The greatest span for the 10 X 10’s is slightly less than ten feet. The completed framework is sufficient to support 6 to 8 inches of sod … even in a heavy-snow climate. (I wouldn’t advise that anyone use an earth roof more than 12 inches (30cm) thick in combination with timber framing. If such a heavy earth cover is required, it would be best to use a reinforced concrete–or concrete plank–roof. In doing so, though, you’d lose the beauty inherent in an exposed wooden ceiling … not to mention the ease of construction and the advantage of low cost. In short, the trade-offs involved with a super-heavy roof are–in my opinion–simply not favorable.)

Read more here https://www.motherearthnews.com/green-homes/cordwood-house-zmaz81jfzraw

More on the Weight of the Roof!

https://permies.com/t/91572/WOFATI-roof-weight

Walipini
Walipini

You want these kind of Plants next to your UnderGround House, to absorb water and keep it dry.

How a gravel drive could be a homeowner’s worst enemy in the fight against floods: Expert says tarmac and patios should be replaced with absorbent ‘rain gardens’ of grass, shrubs and plants.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8012145/Homeowners-plant-absorbent-plants-garden-fight-flooding.html

Album nedan: EarthShip House ~ JordSkepps Hus

Earth sheltered homes have provided shelter, warmth and security for mankind since the beginning of recorded history. Passive annual heat storage principles in earth sheltered housing, a supplementary energy saving system in residential housing. Read More here:

https://www.researchgate.net/publication/222013734_Passive_annual_heat_storage_principles_in_earth_sheltered_housing_a_supplementary_energy_saving_system_in_residential_housing

Picture is from a WoFati House Build i USA
https://permies.com/t/169651/Earth-Sheltered-Log-framed-house. Stolparna kan Sjunka, enligt vad vissa har skrivit. Hur gör en för att undgå detta fenomen? Gjuta Betong fundament till vardera Stolpe, eller en hel rad. Jag tänker att en inte ska behöva så många stolpar som dem har i bilden här, då det dessutom tar upp så mycket utrymme.
“It’s working,” said Greg Strong of the garden he tends several times a week. “It’s very warm, the plants are growing.”
https://www.startribune.com/experimental-sunken-greenhouse-in-minneapolis-is-weathering-its-first-winter-and-growing-food/368621991/
https://www.onecommunityglobal.org/aquapinis-and-walipinis/
‘Inspiration’

Some words for UnderGroundHouses are as seen Below here.

 • WoFati House
 • Walipini Green House
 • Earth Sheltered House
 • Earth Berm House
 • UnderGround House
 • Hobbit House
 • Pit House
 • Cave House
 • UnderJordiska Hus (Swedish)
 • Jordskydds Hus (Swedish)
 • Jord Hus (Swedish)
 • EarthShip House
 • SandBag House
 • EarthBag House (The same as SandbagHouse)
 • Strawball House
 • Cob Houses
Walipini with EarthBags: The hole is inclined, see! Because it gives stabilazation. The Ground is Higher in the Middle to give a way for water to flow natural OUT from the Walipini
Manual Hand Winch from 3 Ton and Up
Manual Hand Winch from 3 Ton and Up
Manual Hand Winch from 3 Ton and Up
Domkraft att Lyfta Hus med. En större domkraft, typ 10 el 15-tons blir mer lättjobbad. Denna verkar dock inte nå någon märkvärdig Höjd, kan ju behövas en som når Högre men ändå är låg att komma under lätt med.
https://www.lyftonline.se/lyftredskap/hydrauliska-domkrafter-3-25-ton/hydraulisk-domkraft-maxlast-10-ton-1
Förvandlar varje motorsåg (från ca 2,2 kW) genom ett enkelt montage till ett litet, mobilt sågverk. Utrustningen monteras med hjälp av klämbackar på det befintliga motorsågssvärdet. plankbredd max 51 cm och från 13 mm till 33 cm tjocka i standard utförande. Vill man såga bredare och större stockar så monterar man enkelt på breddningsats.
https://skogma.se/granberg-alaskan-mkiv-24-sagverk-till-motorsag-240055001001/

Soil

The type of soil at your site is another critical consideration. Granular soils such as sand and gravel are best for earth sheltering. These soils compact well for bearing the weight of the construction materials and are very permeable (genomtränglig), allowing water to drain quickly. The poorest soils are cohesive, like clay, which may expand when wet and has poor permeability.

Professional soil tests can determine the load-bearing capability of soils at your site. Soil radon levels are another factor to consider, because high concentrations of radon can be hazardous. There are, however, methods for reducing radon buildup in both conventional and earth-sheltered dwellings.

https://www.energy.gov/energysaver/efficient-earth-sheltered-homes

Groundwater Level

The groundwater level at your building site is also important. Natural drainage away from the building is the best way to avoid water pressure against underground walls, but installed drainage systems can be used to draw water away from the structure.

Bild ovan visar Fyllda Sandsäckar lagda i en Dubbel Rad med Taggtråd mellan varje Lager: Att Bygga ett JordskeppsHus med Sandsäckar, att ha en dubbel Sandsäcksvägg emot den Norra Sidan. Fördelen jämfört med Bildäck, är att det är Lättare att frakta ut till stället där det ska byggas. Byggs denna vägg nere i en Grop så kan en använda all den sanden som grävs upp till att Fylla Säckarna med. Samt så har en Jordvägg i själva gropen att följa när en ska bygga upp säckarna längs denna. Frågan är om Sanden som finns på marken duger, eller om en måste mixa in viss mängd Kalk för att det ska stelna. Hur många säckar går det åt till endast den Norra Väggen som är cirka 30 meter lång och 3 meter Hög? Om en gräver en 3 meter djup grop, och sanden är väldigt fast, så motsvarar ju det nästan säckarna fast i flera flera lager. Så frågan är om det är någon visst att bygga upp en Sandvägg i en grop med fast sand? Min tanke kretsar kring att ha Dubbla Sandsäckar samt Timmerstockar samt Plankor och givetvis Plastskydd och Jordmassorna. Därför att inte Gräva en Grop, innebär att en måste frakta dit Jordmassor, vilket blir väldigt dyrt. Så det blir delvis som en Walipini, även om dessa byggs som växthus, så är det endast frågan om Justeringar som gör det till ett Hus att bo i. Walipnin är täckt med Jordmassor på alla fyra sidorna och har ett Glastak för att få in Ljus. Den har 2 ingångar, en på vardera kortände. Enligt person som byggt en sådan i kallare klimat, så har det uppstått minusgrader inne i den, även om det var en stor skillnad på temperaturen ute jämfört med inne.

Bild nedan visar en Walipini:

Walipini Underground Greenhouse: Väggarna Lutar ‘utåt’ därför att det skapar stabilitet och minskar risken för att dem ska falla inåt. Även Golvet grävs ur så att det bildar en höjd på mitten, så att eventuellt vatten får en naturlig avrining. Se PDF fil på min sida som beskriver i detalj hur en Walipini byggs.

Nedan är Bilder på en Walipini:

Walipni Växthus 2,5 meter djupt ned i marken! Enligt Ägaren har nedastående siffror uppmäts.

Temperaturer: Ute minus- 25c / inne minus – 5.5c . Alltså är det då 20 grader varmare inne i Walipinin på en av dem kallaste Vinterdagarna. Resten av Vintern så ligger den på Plusgrader inne. Till Skillnad från Jordhus, så har denna då ett Glastak som är mer rakt över gropen, till skillnad från Jordskepp som har Glastak / Vägg på endast den Yttre delen, den så kallade Växthus delen. Jämför detta med en Jordkällare som är helt täckt med Jord, förutom vid ingången, och en sådan håller en jämn temperatur Året om.

Walipini GreenHouse: Du har 2 Lager med Skyddplast, en del använder mattor som en bygger dammar med, men det är ju en fråga om Kostnad + Hållbarhet. I Walipini Växthus, så använda dock genomskinligt material.
Walipini: Denna Walipni är intressant och möjlig förebild för att UnderJordiskt Hus, där vardera Kortsida har en Ingång, men alla Sidor är delvis täckta med Jordmassor. Skulle en ha ett isolerat Tak på en sådan här Modell och endast ha dem Högre placerade Fönstrena, på 3 sidor så borde bättre Värmehållning gå att erhålla.

Pdf on Construction of a Walipini GreenHouse


UnderGroundHouse by
https://www.baldwinobryan.com/

An Earth Sheltered House in Michigan

Halberg first suggested that we use an all-weather, pressure-treated wood construction rather than concrete or cement blocks. So, I researched further and found that an Indiana firm had built more than 60 homes with all-weather, wood basements. When I found that the cellars stayed dry despite that wet Indiana clay around them, I was convinced.

We decided upon southern pine pressure treated at 50 to 60 pounds per square inch because it’s water-repellent, resists fungus and rot, and doesn’t appeal to termites or other insects. I worked out the stress loads and angles myself with the help of a machinist’s handbook. Most folks could run these calculations themselves, but my 38 years as a tool-and-die maker made the figurin’ especially easy for me.

Just to be on the safe side, we added a layer of 6-mil black polyethylene waterproofing between the wood and sand to all of the building’s earth-facing surfaces. The plastic sheet should have a life span of at least 50 years in this particular application.

Now, after her first year “underground,” Joyce knows the house’s capabilities pretty well. She burned 3 2/3 full cords of “cut for free” wood through last year’s bitterly cold winter, and only used the auxiliary electric heat when she went away for two weeks in December. Furthermore—with the thermostat set at 70 degrees, and the air outside a chilly 10 above—only 39 kilowatts a day were required to maintain the home’s inside temperature. That works out to a heat loss of about 5,400 Btu’s per hour for 1,220 square feet of floor space.

Read More Here:

https://www.motherearthnews.com/sustainable-living/green-homes/earth-sheltered-house-zmaz78ndzraw/

Good Books about UndergroundHouses

 • Passive Annual Heat Storage: Improving the Design of Earth Shelters by John Hait. Great book on Earth Shelters and the incredible efficiencies you can achieve, but also general lessons on thermal management and the application of PAHS in super-insulated homes. Old book from 1983, cant get info like this anymore!
 • Mike Oehler lived for over 30 years in an underground home that he built for $50
The Most HIDDEN Underground Cities

Some Links with Good information

Betong Variant, dock så har denna inget överhängande Tak, vilket är en stor Nackdel, men är ju lätt att bygga ovanpå denna modell. Fönsterluckor (Storm Luckor) är ju ypperligt att ha som skydd för ev storm, djur, eller när en är borta från stället.

Du kan söka på Under Ground på en sida som denna och få fram en hel del intressanta Videos https://www.youtube.com/user/kirstendirksen/search?query=underground

EarthShip House