UnderJordiskaHus_1

Jag har skapat 3st Sidor om UnderJordiskaHus på min Webbsida, se Länkar här nedanför.

https://urminnestider.se/underjordiskahus_1

https://urminnestider.se/underjordiskahus_2

https://urminnestider.se/underjordiskahus_3

Denna sida nr 1 ska bli mer i detalj om mitt eget Hus Bygge

Detta Otroliga Miljö Kloka & Plånboks Kloka UnderJordiska Hus, kommer inte att Kräva någon Uppvärmning, inte ens den Kallaste Vinterdag. Inga mer Dyra Elräkningar, inga mer Dyra Vattenräkningar, inga mer Dyra Avlopps Räkningar, inget mer Dyrt Underhåll av Hus Fasad, inga mer Frusna Vintrar. Dessutom så är det ett ‘Gift Fritt Hus’ ~ Ett Naturligt Hus byggt utan Giftiga Material, det är då både ett Miljö Vänligt & Hälso Vänligt Hus. Utöver det så är detta Hus Väldigt ‘Enkelt’ Att Bygga, med sitt Platta Tak. Och så snart Gropen Grävts så kan Tak Stockarna läggas på Plats med Plank, och därmed kan en i Lugn och Ro arbeta under Tak med att bygga upp innerväggarna, inner Golv o.s.v. Dessutom spars utrymme genom att Växthuset placeras ovanpå det Platta Taket, och det hjälper till att hålla UnderJordsHuset Torrt och varmare.

Det mesta av Materialet som krävs för att bygga Huset finns i dess omedelbara Närhet, vilket bidrar till att slippa Dyra Frakt kostnader som skadar Både Plånbok och Miljö och Personlig Hälsa. UnderJordiska Hus är dessutom Väldigt skyddande från Vind och Väder samt Brand, Trots att Växthuset ovanför det UnderJordiska Huset är Utsatt för Väder och Vind, så förblir Huvud Huset skyddat under Jorden.

Betyg: 10 av 10.
Nu ska mina Skisser nedan visa relativt exakta antal Takstockar+Stubbar och dess placering med korrekt avstånd

Beskriving av mitt Husbygge: Jag Ska bygga ett UnderJordisktHus som har ett Växthus ovanpå. Växthuset byggs alltså på det UnderJordiskaHusets Tak som blir Växthusets Golv. Taket till UnderJordsHuset blir större än själva Huset, då det kommer att sticka ut ganska Rejält =2meter runtom, och detta blir då även Golvet till Växthuset. Detta skapar som ett Paraply runt UnderJordsHuset, vilket hjälper till att hålla det torrt och varmt. Gropen som UnderJordsHuset byggs i , beräknas bli 2,5meter djup och dess Tak ligger 2 meter högre, vilket ger en invändig Höjd på 4,5 meter. Jordmassor finns inte bara runt Huset i Gropen, men det kommer även att läggas runtom hela Huset på MarkPlan, vid den delen av taket som är ovanför markplan. Växthuset bidrar även till att hålla UnderJordsHuset inte bara Torrt men även varmt.

Stubbarna blir 2meter, vilket ger mer plats runtom hela Huset med en ståhöjd på 2meter och en bredd på 2meter, så kan en se ordentligt där, samt nyttja utrymmet till Matförvaring (Jordkällare) övrig förvaring, Odla Svamp etc

Summering:

⦁ Stubbar: 37st om Längder 2 meter vardera
⦁ Grövre Takstockar Lager 1:) 13st om Längder 14meter, vissa kan delas i 2 delar om 7m+7m, som då får skarvas till en full längd om 14meter
⦁ GolvPoster: 47st om Längder 4,5 meter (börja med mitten=22st)
⦁ Tunnare Takstockar Lager 2:) 336st om Längder 2,60meter (Lägges omlott)
⦁ Tunnaste Takstockar Lager 3:) Vet inte antal men arean = 336m2, ev att plank läggs vid detta sista lager som blir Golvet i Växthuset

Nedan bild visar min egen Skiss över UnderjordiskaHuset med rummens placering.

Nedan kan du se Ritning för hur Växthuset ska formas, som ett ‘Vikinga Turf HusBredden är dubbel dess Höjd, vilket skapar en perfekt lutning för snö att falla bort av sig själv.

.

Nedan Bild visar olika Höjder & Bredder i Växthuset.

Total Höjd = 7meter ~ Total Bredd = 14meter ~ Total Längd = 24meter.

Denna bild är mest för att kunna få en bättre uppfattning om hur ytorna i Växthuset kan nyttjas. Så den Nivån som skulle bilda våning nr 2 i Växthuset har en Bredd på 2,6meter X Längden 24meter = 62m2 med Full Höjd på 2meter, dock så tillkommer dem yttre ytorna som är vid sidorna, och dessa kan användas till Bänkar eller dylikt, etc. Det finns hursomhelst, väldigt gott om plats. Detta är endast ett exempel på hur våningsplan skulle kunna skapas i Växthuset. Se bilden ovanför denna som visar Grunden om hur Växthuset ska Formas.

Nedan Bild på Växthuset: Det är nästintill det enda som kommer att synas, resten ligger under Jorden

Nedan bild visar hur VäxtHuset ska formas ,delvis duk, delvis fönster. Denna bild visar att det mest täcks av duk, dock ska min variant ska ha fler fönster.

Clay is reputed to draw toxins from the air. A wattle and daub wall “Breathes”,

“For many people the wonderful irregularities of wattle & daub walls form part of the attraction of a medieval timber framed building. If well maintained, a wattle & daub panel should last indefinitely. Examples of 700 years old are known to exist.” – Ian Pritchett

Is daub waterproof?

Wattle and daub, in building construction, method of constructing walls in which vertical wooden stakes, or wattles, are woven with horizontal twigs and branches, and then daubed with clay or mud. This method is one of the oldest known for making a weatherproof structure.

Wattle and daub is hygroscopic – i.e. it takes up moisture in humid conditions and releases it when conditions are drier. Clay is reputed to draw toxins from the air. A wattle and daub wall “breathes”, and so, like a bale or cob wall, helps to create that most pleasant living environment familiar to anyone who has spent time in a natural building. NB: for these reasons, it’s important not to use impervious materials like cement or non-breathable fillers or paints.

Like earth or stone walls, wattle and daub can be designed to provide thermal mass. Walls are typically 4-5 inches thick, but wattle and daub is adaptable and thicker walls could be built with heat retention in mind.

https://www.lowimpact.org/categories/wattle-daub

Wattle and daub = Lerklining

Wattle and daub – Takekomai
Some people are still building with this traditional method in Japan. It is so nice and beautiful!

Wattle and daub – Takekomai
Some people are still building with this traditional method in Japan. It is so nice and beautiful

Japan Woodcraft Association

Showcasing The People And Principles Behind Traditional Japanese Carpentry And Woodwork

https://japanwoodcraftassociation.com/traditions/architecture/traditional/

Flätade väggar med Lera

Wattle and daub – Takekomai
Some people are still building with this traditional method in Japan. It is so nice and beautiful

https://www.facebook.com/AdobePatrimonial

Wattle and daub has been used in construction for at least 6,000 years. It’s origins date back to the Neolithic Period. The method has been used by a great variety of cultures, ranging from the whole of North and South America, to Africa and Europe. Wattle and daub is partly based on weaving, one of the earliest technologies used by man.

http://izreal.eu/2014/07/29/how-to-wattle-daub/

http://izreal.eu/2014/04/25/what-is-wattle-and-daub/

https://historicengland.org.uk/images-books/publications/timber-conservation/timber-marketing-spreads/

Weaved Lath Walls

Flätade Väggar som Fylls med Lera. Ben Law from UK. A green woodworker and a round wood timber framer

https://permies.com/t/136807/Diameter-roundwood-timber-framing

What is puddled adobe construction?

Adobe structures are extremely durable, and account for some of the oldest existing buildings in the world.

Poured and puddled adobe (puddled clay, piled earth), today called cob, is made by placing soft adobe in layers, rather than by making individual dried bricks or using a form. ”Puddle” is a general term for a clay or clay and sand-based material worked into a dense, plastic state.

Adobe Walls

Cob Under Construction

Construction of a cob wall by stacking mud balls (Photo: tanzaniagoesmud.wordpress.com). 

https://www.researchgate.net/figure/Construction-of-a-cob-wall-by-stacking-mud-balls-Photo-tanzaniagoesmudwordpresscom_fig4_323171283

Lerbyggandstekniker

Hus med massiva lerväggar (stampade jordhus)

Sand- och grusblandad lera kan pressas (stampas) i formar av trä som sedan flyttas när bygget fortgår, på samma sätt som när man gjuter betongväggar. Tekniken är vanlig i stora delar av världen. I franska Lyon finns en hel stadsdel med flervåningshus i stampjordsteknik. Kärnan till kinesiska är konstruerad med denna teknik och har senare blivit tillbyggd med sten. Väggarna bör göras minst 35 cm tjocka. I vårt klimat kompletteras metoden lämpligen med en utsidig isolering i naturmaterial för ökad värmeisolering.

Lerputs

Såväl lerväggar som andra väggar kan putsas med lera. I vårt klimat, där fukt och kyla tär på utomhusväggar, kräver detta en regelbunden omputsning. En kalkstrykning av väggen efteråt kan minska slitaget. För innerväggar är det ett utmärkt sätt att få en vägg som reglerar fukt i rummet och leder till ett bra inomhusklimat. Leran kan blandas med pigment eller användas ofärgad för att sedan bestrykas med en diffusionsöppen naturlig färg, kalkputs eller linolja. Det är viktigt att det man applicerar på väggen tillåter väggen att andas, annars förstör man de fuktreglerande egenskaperna och lerputsen spricker sönder. Lerputsen appliceras i två eller flera lager.

Flätverk

Ett flätverk är en konstruktion där ris eller grenar flätas in mellan vertikala stolpar eller käppar. Flätverk kan användas som armering under lerputs i klinhus och korsvirkeshus, som stängsel och som vägg i enklare byggnader.

Begreppet flätverk används även om andra typer av material som flätats samman. Flätverk som dekorelement förekommer i många kulturer, bland annat i keltisk och nordisk kultur.

Så bygger du ett Flätverk för en Ler Klinad vägg

Vad innehåller lerbruket?

Lerbruk är en blandning av bindemedel (lera), ballast/magringsmedel (sand), armering/ tillsatser som kan vara halm (från korn, havre, lin, etc.), torv, agnar, barr, kutterspån, sågspån, djurhår, rötter, mossa, gödsel eller hampa. Det kan även förekomma animaliskt lim som en förstärkning av bindemedlet. Allt skall slutligen blandas med vatten till lämplig konsistens.

Möjligheten att kombinera olika material samt proportioneringen är stora och detta påverkar bearbetbarhet, vidhäftning, krympning, samt även dess utseende och hållbarhet.

Sanden kan vara tvättad natursand eller krossad sand med en siktkurva mellan 0-4 mm. Några rekommenderar natursand, andra krossad sand. Erfarenheterna från exempelvis kalkbruk säger dock att den smidigare och mer lättarbetade bruket består av runda sandkorn i ballasten.

Fet lera kräver större mängd sand, och mager lera tvärtom. För lite ballast i lerbruk ger ofta ett tungt och svårarbetat bruk. Mindre lera ger ett bruk med mindre god vidhäftning

Till armering kan många olika material användas. Vanligast är halm från olika sädesslag, lin och hampa.

Lerbruket består av lera, sand, limvatten(ej nödvändigt), vatten, linhalm, boss, halm, mossa eller barr från en övergiven myrstack samt eventuellt gammal lerklining

https://www.slojdochbyggnadsvard.se/kunskap-och-fakta/bakom-fasaderna/interior/lerklining/

Lermjöl 1000 kg

Lermjöl som blandas med sand och armering som exempelvis Vass eller Lin. Lämpligt till bland annat lergolv och Lerväggar, eller hela Rammed Earth Väggar.

Recept: 1 del lera + 3 Delar Sand + Armering (Vass eller Lin, eller ev annat) Andelen sand kan minskas och ersättas mer större mängd Armering.

4599,00 kr

https://www.ekoulf.se/

Kalk inomhus bör Undvikas då det ger fäste för Hus Svamp.: Enligt vissa källor Limmet som han nämner är ej heller nödvändigt.

Det finns många fördelar med att använda sig av lerputs. Det är värmetrögt, vindstoppande, tätar mellan timmerstockarna, har hygroskopiska egenskaper som tillåter fuktvandring vilket ger ett bra inomhusklimat, ljudisolerande och det är ekologiskt, brandhämmande och billigt eftersom materialet traditionellt tagits lokalt från platsen där huset ligger.

https://www.skansen.se/sv/lerputs

Betänkligt är att lerbruk består av olika naturprodukter, direkt hämtade från naturen och utan vidare bearbetning. Ett lerhus som lämnas att förfalla kommer med tiden att helt återgå till det naturliga kretsloppet – utan negativ påverkan på miljön.

HÄR I NORDEN FINNS DET EN GAMMAL TRADITION ATT ANVÄNDA LERA SOM BYGGMATERIAL, DEN ÄR ETT AV DE ÄLDSTA BYGGMATERIAL MÄNNISKAN HAR ANVÄNT.

Lerklining – En praktisk guide

https://traditionell.shop.textalk.se/sv/vara-produkter/isolering-tatning/lermjol.html

Att man valt lerbruk som fyllnadsmedel är naturligt eftersom sådant har en betydande elasticitet även i torrt tillstånd, större än t.ex. rent kalkbruk. Ren lera spricker när den torkar, men magrad med sand och förstärkt med något lämpligt armeringsmedel blir den både lättarbetad och tillfredsställande formfast vid torkningen. Principen att magra leran är densamma som tillämpas vid beredning av lerbruk för murning och har paralleller i tegelslagning och krukmakeri. Liksom att leran i regel var tagen på nära håll så valde man som armering det som fanns lättillgängligt och till ett lågt pris. Kodynga var mycket vanligt och utmärkt som fyllnadsmedel och armering; linhalm och agnar var vanligt men en mängd olika saker kunde användas; från kalkhår till sågspån och gamla myrstackar. Någon gång kan ytterst litet kalk ha tillsatts med avsikt, troligen inte i första hand som bindemedel utan för att hålla skadedjur borta. Svagt limvatten kan tillsättas som extra förstärkning vid mera täckande lerklining, men borde normalt inte ha behövts vid klining av såt. Som vanligt i liknande sammanhang kunde sammansättningen variera något beroende på ingående råvaror och arbetets karaktär. Ett vanligt äldre recept var att liksom vid beredning av också annat lerbruk lösa upp ren lera med vatten i ett större kärl till vällingkonsistens, blanda i en del sand på två delar lera så att konsistensen blev som en tunn gröt: ”men så att omröringsstickan hölls stå fritt i mitten om man släppte den”. Sedan tillsattes fyllnadsmedlet/armeringen så att man erhöll en smidig och lätt utjämnad massa. Färdigt bruk skall inte vara så löst att det skiljer ifrån vatten i någon anmärkningsvärd mängd när det blir stående.

Ler klining användes även som underlag för kalkputs på utsidan av timmerhus, därför att kalk har svårt att följa timrets rörelser och sättningar utan att spricka. Man la då på ett tjockt lager lerputs som ut stocknings puts, och lämnade en grov yta på lerputsen, så att kalkputsen hade lätt att få fäste.

Rammed Earth Walls

Rammed earth walls are sometimes known as pisé walls — from the French ‘pisé de terre’. The term was applied to the principle of constructing walls at least 500mm thick by ramming earth between 2 parallel frames that were then removed, revealing a completed section of compressed earth wall.

Rammed Earth Construction.

Rammed earth construction is a structural building method of compressing a sandy mixture into a hard sandstone-like material. Rammed earth walls resemble adobe construction. Both use soil mixed with waterproofing additives. Adobe, however, requires dry weather so that the bricks can harden (cure) enough to build walls.

In rainy parts of the world, builders developed ”rammed earth” construction, which is more like building a sand castle with forms. A mixture of soil is compacted into forms, and later, when the forms are removed, the solid earth walls remain. The compression of the earth material is more like building compressed earth blocks or CEBs, a process of squeezing out the air in a precise mixture of clay, sand, and lime.

These walls provide many benefits as well. For one, rammed earth walls contain excellent thermal mass. If you’re visiting a rammed earth home in summer, you’ll find the home to be nice and cool during the daytime, without the aid of an air conditioner or fan. If you’re staying overnight, the home will begin to warm up as it cools down outside. This is due to the thermal flywheel effect. The walls hold in warmth and exude it about 12 hours later. It’s not entirely the walls’ doing. Rammed earth home design should factor in the natural elements that will affect the warming and cooling properties of the home.

Rammed Earth Walls Determining the right mixture of earth, clay, sand, water and possible stabilizers for rammed earth is a balancing act that depends on the characteristics of the locally available earth.

This might occur where a foundation wall is to be constructed very close to or against the existing foundation of an adjoining building, or where a wall is constructed next to solid rock or extremely hard soil. Single wall forms consist of plywood sheathing, studs, walers, strongbacks, and braces. Single wall forms must be heavily braced to hold them in position. Single wall forms may be built-in-place, or prefabricated panels can be used. Prefabricated steel-framed plywood panels are also available..

https://variant-factory.eu/en/products/wall-formwork/single-side-formwork/adjustable-support-system.html

Single Sided Formwork ~ ONE SIDED CONCRETE FORM

SandVäggar

http://www.madehow.com/Volume-3/Rammed-Earth-Construction.html

Betyg: 9 av 10.

Historic Vigas and Latillas Mexico

Bild nedan visar ett exempel på hur ett Jord Golv kan se ut

Vigas are woodenbeams used in the traditional adobe architecture of the American Southwest, especially New Mexico. In this type of construction, the vigas are the main structural members carrying the weight of the roof to the load-bearing exterior walls. The exposed beam ends projecting from the outside of the wall are a defining characteristic of Pueblo architecture and Spanish Colonial architecture in New Mexico and often replicated in modern Pueblo Revival architecture. Usually the vigas are simply peeled logs with a minimum of woodworking. In traditional buildings, the vigas support latillas (laths) which are placed crosswise and upon which the adobe roof is laid, often with intermediate layers of brush or soil.[1] The latillas may be hewn boards, or in more rustic buildings, simply peeled branches.[2] These building techniques date back to the Ancestral Puebloan peoples, and vigas (or holes left where the vigas have deteriorated) are visible in many of their surviving buildings. https://en.wikipedia.org/wiki/Viga_(architecture)

Nedan: Album för inspiration. En Billig Lösning till innervägg är ‘Sten’ vilket även är väldigt Vackert.

Väggar av Höbalar som får en Yta av Puts

Enskilt Avlopp: med Slamavskiljare

Om det endast handlar om en BDT-vatten behöver slamavskiljaren vara 1 kubikmeter för ett hushåll. Hur stor slamavskiljare man behöver till sitt avlopp beror av antalet anslutna personer, vilken typ av avloppsvatten som leds till slamavskiljaren och också av vilken reningsmetod man ska använda för avloppsvattnet.

https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/slamavskiljare/slamavskiljare-bdt/

Vissa fabrikat har slamavskiljaren uppdelad i olika kamrar och andra har bara en stor tank men alla har fått godkända intyg men olika mängd utsläpp av slam.

Slamavskiljare NEO är en av de absolut lägsta som finns på marknaden med maximal stabilitet och låg vikt.

Avskiljaren är utrustad med ett unikt lamellfilter på utloppet som givetvis är servicevänligt samt att
det eliminerar risken för igensatt infiltration/markbädd.

Infiltration

Infiltration eller markbädd är exempel på markbaserade lösningar för att behandla ditt avloppsvatten.  En infiltration eller markbädd ska alltid föregås av en slamavskiljare, oftast en sk. trekammarbrunn.

Slamavskiljarens uppgift är att avskilja fasta partiklar ur avloppsvattnet, för att minska mängden näringsämnen i avloppsvattnet och för att inte infiltrationen skall sätta igen.

en infiltration grävs ned i mark som kan avleda vatten. T.ex. sand, morän el. dyligt. Detta kan fastställas med provgrop och perkulationsprov som du kan köpa här på Svensktavlopp.se.


Markbädd används när marken inte kan infiltrera avloppets utgående vatten

Latrin Kompost ~ att Ta hand om Toa avfallet

Riktlinjer för latrinkompostering

Komposten får inte fyllas till mer än 2/3 innan tillförsel av nytt material avbryts. Det rekommenderas att latrin ska komposteras minst två år från sista påfyllningstillfället till första latrinkompost gödslingen, om det ska spridas på grönsaker som konsumeras råa och har varit i kontakt med jorden, exempelvis morötter. Vid spridning på andra typer av växter som bärbuskar och grönsaker, rekommenderas minst ett års lagring. Vid gödsling av blomsterodling eller liknande växter som inte ska konsumeras kan lagringstiden vara ännu kortare.

Kompostens konstruktion

 • Komposten ska vara utförd i tåligt material. Undvik impregnerat virke då det kan påverka komposteringsprocessen.
 • Komposten ska vara tät så att skadedjur inte kan ta sig in eller att läckage uppstår. Det är viktigt att botten är hållbar och helt tät. Vätska får inte läcka ut ur komposten.
 • Komposten ska ha tättslutande lock av plast, plåt, tjärpapp eller annat tätt material. Locket ska vara lite större än själva komposten för att regnvatten och smältvatten inte ska rinna in i komposten.
 • Komposten ska vara ventilerad. Ventilationen ska förses med insektsnät och vara placerad så att inte regnvatten eller smältvatten kommer in i komposten.
 • Komposten ska bestå av två behållare eller vara en tvådelad behållare. Är den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät.

 Kompostering – hantering/ansvar

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost.
 • Komposten ska placeras ovan mark inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Avståndet till vattentäkter bör vara minst 20 meter.
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa).

Kompostens volym

Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av latrinet och det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller våra riktlinjer. Rekommenderade minsta volymer är:

 • 2 x 350 liter för endast latrin.
 • 2 x 500 liter för samkompostering. 

Regler för hantering av urin (urinseparerande toalett)

 • Urinen får inte avledas till bad-, disk- och tvättvattenavlopp (BDT-avlopp), markinfiltration, stenkista eller sandbädd.
 • Urinen kan antingen komposteras tillsammans med det fasta avfallet i latrinkomposten eller samlas i en sluten tank som töms via kommunens entreprenör. Urinen ska då inte spädas med vatten.
 • Urinen kan, under nedanstående förutsättningar, spridas i trädgården.

Rekommendationer för spridning av urin

För enskilt bruk är det inte nödvändigt att mellanlagra eller späda urinen med vatten innan den används i trädgården men det kan vara nödvändigt att eftervattna eller mylla ner urinen för att undvika dålig lukt. Ur vattenbesparingssynpunkt bör eftervattning ske med regnvatten. Med fördel sprids urinen innan nederbörd. Urin kan endast spridas i trädgården under växtsäsongen.

Övrig tid på året ska urinen:

 • mellanlagras i slutet kärl, eller
 • komposteras i godkänd latrinkompost, eller
 • samlas i slutet kärl som töms av kommunens entreprenör. Beställning görs via Kontaktcenter.

Stora mängder urin som sprids på en liten yta eller på områden utan lämplig växtlighet, kan ge negativa effekter på växtlighet och grundvatten samt bidra till övergödning. Magra skogs-, bergs- och stenområden är inte lämpliga för spridning av urin.

Kostnader:

 • Förhandsbesked:
 • ByggLovsRitningar 6.000kr
 • ByggLovet
 • Avlopps Ansökan: Enskilt avlopp 8.300kr samt Latrin komspost: 2.200kr – Summa: 10.500kr
 • 2st Latrin Komposter på 1000 Liter vardera
 • Torr Dasset måste ev vara Urin separerande
 • Hushållskompost
 • Källsortering av Sopor
 • Slamavkiljare + Infiltrationspaket cirka 15.000 kr
 • Trädfällning + Avkvistning av träd + Kapning av träd i rätt Längder + Transport av träd till Marken
 • Jordprover och Grundvatten Prov för Avlopp 1.225kr
 • Postgången får Lösas genom, digital Lösning kan fungera för allt förutom Paket, eller Lagring som kan hämtas ut ex 1 gång i månaden.

Betyg: 10 av 10.

Bild nedanför, visar ett annat Hus, som exempel för hur Utgrävningen kommer att ske, och med Entrén som ligger till Höger. Det är då utgrävt endast vid Entrén, medans resten av Huset är omgivet av Jordmassor. OBS: Denna bild visar endast det, inget annat. Mitt Hus ska ha platt Tak och timmerväggar samt ett Växthus Ovanpå.

Round Timber is 50% Stonger then cut wood, and A frame is the Strongest.

Ben Law from UK. A green woodworker and a round wood timber framer with his famous cruck frame, or A frame design made from roundwood. In his book ”Round Wood Timber Framing”

https://permies.com/t/136807/Diameter-roundwood-timber-framing

Husgropen

Rocket Stove ~ Rocket mass Heater

https://www.northerngreenhouse.com/projects-and-ideas/bobs-projects-and-ideas/a-frame-greenhouse.shtml

A-Frame Greenhouse

A-Frame Greenhouse Why the A-Frame Design?

For almost thirty years I’ve published ideas and articles about Rebar Greenhouses. I like Rebar Greenhouses. Rebar Greenhouses continue to be excellent low-cost, easy-to-build season-extenders. But now, after over thirty years of greenhouse building, I finally found what I think is the best easily-built design for a wider greenhouse – the A-Frame!

One of the sturdiest of all structures is the A-frame, whose skeleton consists simply of a row of triangles. The bases of the triangles are the joists that support the floor, and the sides are the rafters that hold the combined walls and roof. The simplicity of construction and comparatively low cost make it a popular choice for vacation cabins or an off-grid home. Any style of foundation can serve as its base.

They are strong.The triangle shape of the A-frame house makes them stronger than other designs, which can help them stand up to harsh climates such as wind, rain, and snow.

Are A-Frame Houses Strong?

From a construction perspective, A-frame homes are simple triangles. Triangles are perhaps the strongest of all things you can build so long as all the connections between the three sides are engineered. Huge bridges employ triangles. Tension cables or steel beams create triangles in large open steel buildings so they don’t collapse in a windstorm.

The A-Frame design is low cost is easy to design and build, even for amateurs, and it heats up fast. It’s strong, attractive, and very stable if anchored by stakes or rods. A-Frame greenhouses can be made wider and stronger than rebar greenhouses. Wider greenhouses are easier to heat in winter, because of fewer square feet of outside walls per amount of inside space. There is just one basic shape to make, an A… Two legs and cross beams on each. Two persons can put together easily. A small A-Frame can even be made solo.

https://www.northerngreenhouse.com/projects-and-ideas/bobs-projects-and-ideas/a-frame-greenhouse.shtml

A-Frame Greenhouse

Hidden safely away inside the big 60′ (=19meter) x 35′ (=11meter) x 18′ (Höjd=5,5meter) A-frame is a little 7′ x 20′ x 8′ starter greenhouse, where I can go to prepare pots and soil for an early spring start in another month or so. As I write this, it is 1 pm and it’s February. The temperature outside is 1 degree F which is –17 degrees C, but inside the sheltered ”baby” greenhouse it’s 62 degrees F, or +16 degrees C, simply from the heat of the sun and the shelter of the big greenhouse surrounding it. Both are heated only by the sun. There was no man-made heater or furnace, just passive solar heat from the sun shining through the outer greenhouse and into the inner greenhouse.

The big A-frame is covered by 11 mils Superstrong Woven Poly and has some glass windows on each end for visibility. The smaller, lower, rectangular greenhouse within is built of our 11 mils woven poly. The shelves of the little inner greenhouse are covered with our white poly for the maximum amount of reflected light.

The North wall of the little one is insulated, but both greenhouses are covered with just one layer of poly on the other walls. The inside of the A-frame poly is covered with a layer of ice. So it is freezing inside the A-frame greenhouse because it’s so bitterly cold outside. But sunshine is shining and heating even though the ice covered poly and the sunshine enters the smaller greenhouse through its woven poly covering and has raised the temperature inside with the small greenhouse to 62 degrees F which is 16 degrees C. it’s almost unbelievable, with no heater. Margaret went into there to warm up before going back outside to take more pictures.

When we took the pictures on this page, our digital camera froze up even though we sheltered it in out jackets. But our little greenhouse within a greenhouse was warm, toasty, despite the coldness outside. Of course, it cools down at night, but not as much as outside. It would have to be heated if we wanted to use it while it is still this cold. But to start plants it’s cheaper to heat this little sheltered inner greenhouse than to heat the entire surrounding big greenhouse.

https://www.northerngreenhouse.com/products/woven-poly/clear-polys.shtml

Jag tänker som så att en börjar med denna sorts Duk Poly till Växthuset, och med tiden kan en byta ut bitvis till fasta Partier av Plast Glas, Poly Skivor.

Bild Nedan visar ett Växthus med storleken 10m x 20m samt höjd 5,5meter.

A-Frame Greenhouse

Outside the big A-frame, and other places on the property, wherever we want to warm up the outdoor soil early or shelter outdoor plants early or late in the year, we can make cute little triangular prism-shaped starter shelters. They look like mini A-frames, and can be carted all around to wherever you need them. The top can flip open on warm days and be closed overnight and on cooler days.

So have some fun! Build yourself some A-frames, or whatever shape you would like to build. One of our customers built himself a little five sided greenhouse. Happy growing, whatever design you choose or invent. Consider climate, strength, safety, and beauty when designing what you decide to put on your property. To many areas you also need to get a building permit from your city, town, village, or municipal government. Better safe than sorry. Most are very helpful if you approach them ahead of time.

Bild Nedan visar ett Växthus med storleken 10m x 20m samt höjd 5,5meter.

A-Frame Greenhouse Wood

You can use recycled lumber or buy new lumber. (We used recycled lumber and winter came before we could paint the entire cross bracing, but it’s up and ready to use in spring.) I recommend pressure-treated lumber to resist decay, because greenhouses can be hot and humid. If you don’t use pressure-treated wood, at least the sill plates on the ground should be treated wood. Don’t use creosote in a greenhouse. Copper or zinc based treatments are best according to what I have read. I buy lumber at half price from lumber stores. It may be twisted or bent a bit, but in a greenhouse that’s not critical. Paint everything white and be sure to install lots of vents. See Prolonging Your Poly Life.

A-Frame Greenhouse Size and Shape

Our A-frame greenhouse is 35′ x 60′ x about 18′ tall. It is cross braced inside. Having the width double the height seems great for snow to slide off nicely by itself from the warmth of the sun. Going wider may be ok if you only get a little snow. See photos.

A-Frame Greenhouse Consider Using a Steep Angle!

Consider your climate. Up here in the north, I prefer a very steep angle/slope. Why?

 • No roof-shoveling. I don’t like shoveling at 20 degrees below zero Fahrenheit. And with steep walls I don’t have to shovel the roof. The snow slides off really well all by itself when the structure is steep.
 • Snow that’s already slid off the structure can’t collapse it from the top down. It isn’t on the top.
 • In winter when the sun is low in the sky, a steep slope catches more of the sun, because the sun then strikes the wall/roof at closer to a 90 degree angle, collecting more heat and light. More heat and light can get into the greenhouse because… the snow slides off, remember? I love it!
 • Air circulates better in a steep high structure. Better air circulation promotes healthy plants.
 • Hot air is easier to ventilate with a tall building because hot air rises and higher up vents built high up in the ends draw out the summer heat, and then your low vents can draw in some fresher cooler air. This reduces or sometimes even eliminates the need for fans and the use of electricity, depending on where you live.
 • Tall plants such as sunflowers, corn, even some trees, can be grown in a tall A-frame. In a tall greenhouse you can have multiple levels or tiers of plants. This is great for the creative and ambitious ”green-thumber”. In our warehouse I grow flowers on a shelf that is ten feet up in the air. The effect can be quite dramatic. Having certain plants up high saves space lower down for other plants or work. We use the lower part for making poly pieces for our customers in the warehouse, or growing plants like tomatoes, grapes, berries, herbs, and so on in our greenhouse. If you try this multi-level gardening, be sure to make the upper levels strong enough to be safe. We’d love to have picture of what do! Please let us know whether we have your permission to put it in our catalog and/or on our website. Thanks!
 • Steeper angles may increase survival chances for your poly (no guarantees on this, but it seems to help.) We had a thunderstorm with category one hurricane force winds. Big trees snapped in two, and our lower -sloped metal house roof got dents in it from branches torn from their trees, but our 20′ tall A-frame garage, with fallen tree limbs around it, had no damage. I find A-frame shapes are very stable in wind, compared to vertical walled structures.

A-Frame Greenhouse Choosing the Angle and Height

To choose the angle, there are number of methods: you can make a scale drawing on paper, you can use twine or string to lay out a pattern on the ground. You can even just start right out with wood, if you already have some stored away. Whichever method you use to choose your angles and height, when you have something you like, try making on A with wood before buying and cutting all kinds of pieces.

A-Frame Greenhouse Testing Your Design with Wood

Here’s how you can test your design with on wood. Lay two pieces of lumber on the ground in a pointy V shape, and put a nail through the two of them to form a pivot. Then move the sides (legs) back and forth into a point and more gradual angles until you get a look you like. Then to see what the height would be, measure while it’s still on the ground. From the point of the upside-down V, measure down the center of the V, down to what would be the center of the base. When you get something you’re satisfied with, take a pencil and draw a line on your sample boards to show yourself what angle to cut from the plywood or metal to attach to the front and back edges of the peak of the A. cut and test a template for that. Finally, find out the length for the cross beams by putting a piece of wood across the A at the appropriate height and marking it with a pencil to show where to cut. The appropriate height varies slightly with the intended use of the structure. If your A-frame is to be a machine shed, you will built a much taller A with a much higher cross beam than if you are making a greenhouse. We built a big A-frame shed to store our snow-clearing tractor and our pickup truck. For a greenhouse, you would probably want a cross beam about 7 (2,5meter) to 10 (3meter) feet up from the ground, so that you can hang plant baskets from it in the summer, and tack a temporary ceiling (of poly) on it in the winter to contain the heat and keep it close to the plants. Think about all these things as you design and as you tweak your plan until it works, or call in an experienced carpenter or friend to help you get it the way it needs to be. Delay cutting the lumber until you are sure your design (your sample A) is appropriate for the intended use.

A-Frame Greenhouse Cutting the Legs, Cross Beams, and Triangles for the A’s

For each A you want to make, you need two leg pieces, two triangles of plywood or metal (one for the front and one for the back) to secure the legs together at the top, and cross beam to secure the legs the proper distance from each other further down. It is this cross beams for stability, one about 7 to 10 feet from the bottom and the other higher up. Once you have a working template for the five or six pieces of the A shapes, cut the rest of the lumber to match your templates.

A-Frame Greenhouse Making the A’s

Each pair of legs should be joined at the top and at the cross beam. Join the leg pieces together at the top with long nails or screws to form the legs of the A. At the top of each A, attach triangle of plywood or metal and use those to join the top ends of the legs of the A together securely. Attach a cross beam at about 7 to 10 ft. up from what will be the bottom of you’re a, or at the appropriate height for the intended use of you building. A tall A needs an extra cross beam higher up. This makes the cross-piece of the A, adds structural strength, keeps the angle even, and will later give you some cross pieces on which to attach a temporary plastic ceiling in winter and hanging baskets of flowers or other plants during the growing season. See ”Temporary Inner Ceiling” (three paragraphs further in this article.)

A-Frame Greenhouse Preparing the Base and Anchoring it to the Ground

To prepare the bottom sill plates I nail together two thicknesses to 2″ × 8″ lumber to make 4″ × 8″ beams for the sill or I make a double layer of 2″ × 6″ lumber to make 4″ × 6″ beams to use for the sills. Remember they should be made of treated wood. (See ”Wood” info near the start of these instructions.) I drill half inch diameter or so holes in the sill (bottom plate) every 8 feet. To anchor the base of the structure to the ground, I insert rebar, or pipe, perhaps two feet or so long through the holes. I bend over the top few inches with a sledge hammer. This will help prevent the sill from pulling up.

A-Frame Greenhouse Rafter Spacing and Anchoring the A’s to the Base

I’m now using eight foot spacing on the steep tall A-frame because the woven poly I sell is strong. To make strong supports use 2″ x 6″ or 2″ x 8″ treated lumber, for the cross beams the sides are also strong. Attach stringers of lumber along the side to join the A’s.

Betyg: 10 av 10.

Adobe Entrance Gate. En Adobe Gate kan Byggas upp med Sandsäckar som får en Yta av Lime Puts. Inte alls något Dyrt, och som en Lätt kan göra själv. En dörr till denna kan göras från exempelvis en Stor Kabel Trumma, då får en en Rund Hobbit Gate. Eller begagnade Dörrar av Rent trä.

Bilden nedanför visar hur en enkelt kan bygga en Mexikansk Adobe Gate med Sandsäckar och få dem där runda fina formerna. Dessa sandsäckar får sedan en Puts utanpå. Även en Trappa upp till Växthuset kan byggas med Sandsäckar.

Placera Brunns Vatten inne i Huset, inga mer Frusna Rör eller eller Frusen Brunn

Värmebehandlat Virke som Bränns med Gasol / Eld och Oljas in med LinOlja cirka 2 Lager.! Värmebehandlat Virke kallas även för Tryckbehandlat Virke.

Dörrar till Sovrum~Badrum~Förråd ska vara Japanska Pappers Dörrar

Ris Pappers Dörrar

A shoji (しょう, Japanese pronunciation: [ɕo:ʑi]) is a door, window or room divider used in traditional Japanese architecture, consisting of translucent (or transparent) sheets on a lattice frame. Where light transmission is not needed, the similar but opaque fusuma is used[1] (oshiire/closet doors, for instance[2]). Shoji usually slide, but may occasionally be hung or hinged, especially in more rustic styles.[3]

https://www.miyashoji.com/story-2

https://en.wikipedia.org/wiki/Shoji

Stockar, Plank & Stubbar, allt virke kommer att Värmebehandlas!

Exempel: på TakFönster med Trappa

https://www.sunsquare.co.uk/portfolio/