Shamanism ~ Medicin Kvinna

https://damienmarieathope.com/2015/07/9000-8500-year-old-female-shaman-bad-durrenberg-germany/

9000-8500 Year old Female Shaman bad Durrenberg Germany

Read more here…..Läs mer här…

Fairy Tales ~ Fair + Tales ~ Rätt + Visande + Sagor / Berättelser / Sagan visar den Sanna Vägen.

Att få en utökad Medvetenhet, att kunna se den större Bilden av verkligheten. Detta är att Vakna upp från den Djupa Törn+Rosa Sömnen. Det är att finna den Genuina Kärleken som kommer inifrån oss, det gröna Hjärtat, att aktivera Hjärtats Chakra. TörnRosa blir Väckt ur sin Djupa Sömn genom Kärlek, hennes klänning är Grön då hon pekar upp emot Himlens Gröna Norr Skens Ljus, även kallat Aurora. Törnrosas Namn är inte TörnRosa som den svenska Översättningen visar oss. Törnrosa’s namn är Aurora. Men visst kan vi se vägledning / Tolkning i namnet TörnRosa, som att vi måste få en massa Törnar för att kunna skina som en Ros, vi måste få Törnar för att Kunna vakna upp från en Falsk Verklighet som har satt oss i en Tung Sömn.

TörnRosa även kallas Aurora som i Norrskens Ljus, hennes klänning är Grön med Sprinklande Stjärnor, som i Aurora i Skyn.
Sleeping Beauty ~ Aurora ~ in Swedish Called TörnRosa. Skogen är Grön, hennes klänning är Grön, fåglarna kan ses som de olika färgerna av Norrskens Ljuset. TörnRosa pekar ofta uppåt då hon är på bild med de små fåglarna, såsom i Aurora uppe i Skyn.

Never Grow Up, because it’s Truth in the Fairy Tales, just like Fair Tales, Fair + Tales.

Väx aldrig upp, för det finns Sanning i Sagorna. Fair + Tales = Rätt + Visande + Sagor.

The Heart is Green and not Red. Heart = He + Art.
Creativity is Love, To Create is Love. Green as the Aurora, The Northern Ligths.

💖🐍Fairytales ~ Fair Tales ~ 💖🐍Sagor / Berättelser / Rätt + Visande + Berättelser 💖🐍BERÄTTELSER = Be om Rättelse (Ser). Be + Rättelse.