Visionen för Ur ~minnes Tider

‘Ur ~ minnes Tider’ handlar om att skapa en Ekologisk självförsörjande By i Vildmarken, där det skall utövas Shamanism Sessioner för Helande av Människor med ett tillväga gångs sätt som kallas för Holographic Kinetics. Det kommer att finnas möjlighet för Övernattning i enklare boenden. Event i form av Seminarier om det Mystiska & Berättelser framför Lägerelden. Lättare mat erbjudes i anknytning till Bokade event. Eko byn kommer att skapas antingen i form av att endast kunna besökas eller alternativt att den har sin egen Tribe av medlemmar som köper in sig i Byn och har sitt eget boende i form a Tiny Houses, Tält boende eller dylikt.

Camp Curry Village USA ses som en Förebild för Ur ~minens Tider

En blandning mellan Tipi Tält & Glamping Tält samt 1 samlings Punkt.

Ur ~minnes Tider

Ur ~ minnes Tider