Ducks from another Dimension

Se sidan https://urminnestider.se/symbolism-i-filmer-musik-texter/ som visar dessa ‘Plasma Ankor’ i form av Symbolism i Filmer och Musik texter.

Den här bilden är tagen av mig Camilla Borg i Lillhärdal, Sverige år 2016. Detta är en Plasma Anka från en annan dimension. Den här bilden av Plasma Ankan är en närbild från den ursprungliga landskapsbilden, och Plasma Ankan svävar över våtmarken i Lillhärdals vildmark, som ligger i Härjedalen, Sverige.

This Picture is taken by me Camilla Borg in Lillhärdal, Sweden year 2016. This is a Plasma Duck from another Dimension. This picture of the Plasma Duck is a Close Up from the Original landscape Picture, and it’s Hoovering above the Wetlands in the Wilderness of Lillhärdal, thats located in Härjedalen Sweden.

Dessa Plasma Ankor finns i en annan dimension här på jorden och oftast fångas de på bild med en systemkamera som har ett infrarött filter, eftersom dessa ankor finns i det infraröda spektrumet. Min egen Bild som ses här ovan, är dock fångad utan något filter med min systemkamera.

These Plasma Ducks exist in another Dimension here on Earth and most often are they captured on picture with a System camera that has a infra Red Filter on it, since these Ducks exist in the infra Red Spectrum. My own Capture seen here above, is however captured without any Filter with my System Camera.

The Original Picture that I Camilla Borg captured of the Plasma Duck in Lillhärdal year 2016.
Im thinking the distance between where im standing and the Duck is perhaps 100 meters
. / Original Bilden på Plasma Ankan som jag fångade år 2016 i Lillhärdal. Jag uppskattar avståndet mellan oss att vara cirka 100 meter
Plasma Ankan, Zoomad Bild
Plasma Ankan, Zoomad Bild
Kartbild från den Plats i Lillhärdal (Härjedalen) där jag Camilla Borg Fotograferade min Plasma Anka. Se 2 st orange Kryss. Jag Camilla stod vid Skogsbilvägen och Ankan var ute på den stora Myren. Detta är alltså ‘JärnRik’ Myrmark som lockar till sig Plasma Väsen, som är Magnetiska, Järnet lockar till sig Magnetiska Väsen. Vilket kan bekräftas av mina tidigare möten med Plasma Väsen, så har även dessa skett där Marken varit mycket ‘Järnrik’
To the Right is my (Camilla Borg) capture of a what I call a Plasma Duck, taken in Lillhärdal, Sweden year 2016. Im connecting the Yellow Color of it, with the Colors seen to the Left.
It is said that when we die, we go to the 4th Dimension and reincarnate back to Earth again. So The the Departed Loves ones are seen in the Red /Orange spectrum and above that is the Yellow Color (could be the 5th Dimension or the 4th, but most Likley the 5th, or atleast somewhere there, as we Humans are for the most part in 3rd Dimension (even though some of us exist in both 4th and 3rd Dimension) However! Back to the Yellow Plasma Duck, this Duck would then be a Fairy, Spirit Guide, Elemental.
Thats like Super interesting…
Detta är Boken som James Trevor Skrivit, och som visar att han har Fångat en Likadan Plasma Anka på bild som jag Camilla Borg,. Det tog flera år innan jag hittade James Bok, från att jag själv fångade min bild. Så jag visste inget om Plasma Väsen då jag tog Bilden, och jag hade endast för avsikt att ta en Landskaps Bild.

Page to be continued…Sidans fortsättning kommer..